Strona w budowie. Przepraszamy za utrudnienia.

Nasze dane kontaktoweWykaz wybranych prac wykonywanych przez naszą firmę w latach 1997 - 2008.

1. "Geant" ul. Jubilerska 3 w Warszawie - instalacja wodociągowa, kanalizacji, ciepłej wody i tryskacze - 1997 r.

2. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności - remonty i nowe i nowe instalacje węzłów c.o. - 1999 r.

3. Spółdzielnia Mieszkaniowo - Budowlana Akademii Medycznej ul. Złota 79 w Warszawie - instalacje wodociągowe, kanalizacyjne oraz roboty remontowo-budowlane - współpraca od 1996 r.

4. Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane - budynki mieszkalne - instalacja wkładów kominowych na osiedlu "Kwadrat" koło Piaseczna - 2001 r.

5. Roboty wykonywane na rzecz Policji.

- Wymiana kanalizacji w budynku stołówki w Ośrodku Szkolenia Prewencji w Iwicznej.

- Wykonanie modernizacji łazienek na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego MSW przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Modernizacja węzła cieplnego w Stacji Obsługi Pojazdów Komendy Policji na ul. Jagiellońskiej w Warszawie.

6. King-Cross Jubilerska - sklepy - instalacje tryskaczowe - 1999 r.

7. Pizza - Hut Warszawa ul. Widok 26 - instalacje sanitarne i gazowe - 1999 r.

- Pizza - Hut "Gruba Kaśka" - komplet sanitarnych - 1999 r.

- Pizza - Hut w "Carrefour" Bemowo - instalacja kanalizacyjna i tryskaczowa, wodociągowa - 2000 r.

8. King-Cross - Geant Łódź - instalacje kanalizacyjne, instalacje wodne (a w tym: c.o. oraz wody lodowej i ciepła technologicznego wraz z podłączeniami klimatyzatorów). - 1999 r. (cały hipermarket)

9. Centrum Medyczne "Marriot" - 2001 r.

10. Remont biura w "Marriot" - instalacje centralnego ogrzewania - 2001 r.

11. Polskie Sieci Energetyczne ul. Misia 2 w Warszawie - instalacja tryskaczowa - 2001 r.

12. Credit Lyonais w Hotelu "Marriot" -2 kdg - instalacja centralnego ogrzewania i kanalizacji. - 2001 r.

13. Komenda Stołeczna Policji Tomice k/Piaseczna - 3 budynki.

14. Urząd Gminy Warszawa - Ursynów

- instalacja ogrzewania podłogowego oraz instalacja wentylacji, roboty ogólno budowlane na basenie przy ul. Koncertowej w Warszawie - 2000 r. - Instalacja uzdatniania wody w budynku ujęcia wody pitnej dla ludności przy ul. Dereniowej - od 1998 r. do 2003 r. bieżąca konserwacja ujęcia.

- Poczta Polska - montaż systemów uzdatniania wody, roboty remontowo - instalacyjne.

15. W roku 2003 wykonaliśmy między innymi wymiany instalacji kanalizacji w budynkach przy ul. Bukietowa, Grottgera, Konduktorska, Niepodległości oraz modernizację systemu uzdatniania wody w Centrum Onkologii w Warszawie.

16. Wykonaliśmy także przeglądy instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Belgijska, Dolna, Olszewska, Grottgera, Konduktorska, Skolimowska, Humańska, Baszty, Puławska 27, Piaseczyńska, Pytlasińskiego, Belwederska i wiele innych.

17. Między innymi w roku 2004 wykonaliśmy prace remontowo - instalacyjne w Gmachu Sejmu RP przy ul. Wiejskiej oraz modernizacje zakładu wędliniarskiego w Zalesiu Górnym, wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku przy ul. Marymonckiej. Wykonaliśmy również instalację uzdatniania wody i instalację w niecce fontanny na terenie osiedla "Kabaty" na Ursynowie.

18. W roku 2005 między innymi prowadzone zostały prace na terenie Sejmu RP (odwodnienia budynków), budynku mieszkalnego przy ul. Górskiego w Warszawie a także prowadzone są ciągłe konserwacje stacji uzdatniania wody dla ludności przy ul. Wielicka, Wiśniowa. Dokonaliśmy modernizacji stacji uzdatniania wody dla ludności przy ul. Wielickiej w Warszawie na zlecenie Urzędu Dzielnicy Mokotów.

19. W roku 2006 między innymi prowadzone były prace związane z konserwacją ujęć wody pitnej dla ludności przy ul. Dzierzby, Buszyckiej, Romera, Dereniowej (dzielnica Ursynów), Wielicka i Wiśniowa (dzielnica Mokotów). Prowadziliśmy szereg prac instalacyjnych na terenie Sejmu RP oraz prace kanalizacyjne w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Wykonaliśmy również modernizację stacji uzdatniania wody dla miejscowości Powsin. Modernizację instalacji gazowych i sprężonego powietrza w hali produkcyjnej firmy Delhi w Błoniach oraz instalacji centralnego ogrzewania dla firmy AAAuto w Piasecznie.

20. W ostatnim czasie wykonaliśmy prace modernizacji stacji uzdatniania wody dla miejscowości Stara Iwiczna oraz stacji uzdatniania wody dla ludności w Radzyminie, jak również modernizację instalacji centralnego ogrzewania na terenie Telewizji Puls, prowadzone są prace konserwacyjne na ujęciach wody pitnej dla ludności przy ul. Wiśniowej i Wielickiej. Zostały wykonane modernizacje sieci zewnętrznej kanalizacyjnej na terenie Szpitala Położniczo - Ginekologicznego przy ul. Inflanckiej, zmodernizowaliśmy fragment sieci kanalizacyjnej na trenie Sejmu RP przed wejściem do budynku "K". W miesiącach wrzesień i październik br. wykonaliśmy wymianę instalacji centralnego ogrzewania i wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Górskiej 17 B na Mokotowie.

21. W ostatnim czasie wykonywane zostały prace instalacyjne centralnego ogrzewania w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się przy ul. Bema 91 w Warszawie, również wykonaliśmy ujęcie wody pitnej wraz z technologią oczyszczania wody w Pruszkowie przy ul. B. Prusa. W miesiącu lutym 2008 r. przeprowadziliśmy modernizację instalacji wodnej, hydrantowej i kanalizacyjnej na potrzeby Przedszkola przy ul. Nowoursynowskiej.

22. Rok 2008:

- czerwiec - wrzesień 2008 r. sieć wodociągową i kanalizacyjną z przyłączami, jak również wykonaliśmy montaż 36 szczelnych żelbetowych szamb o poj. 10 m3 w ramach inwestycji budowy 36 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej w Dawidach Bankowych koło Warszawy,

- luty-maj 2008 r. wykonaliśmy instalacje wodno - kanalizacyjną i centralnego ogrzewania w budynku biurowo - socjalno - magazynowym o pow. użytkowej 2000 m2 przy ul. Waryńskiego w Pruszkowie,

- lipiec - sierpień 2008 r. wykonaliśmy szereg prac instalacyjnych w ramach rozbudowy sali przyjęć interesantów w Urzędzie Dzielnicy Wola

- przyłącze wodociągowe do budynku Urzędu Dzielnicy Wola metodą przeciskową pod ulica Żelazną w Warszawie,

- październik - listopad 2008 r. zewnętrzną sieć kanalizacyjną na terenie firmy "SIKA" przy ul. Karczunkowskiej wraz z wykonaniem przyłącza do sieci kanalizacyjnej miejskiej,

- montaż przydomowej przepompowni ścieków wraz z wykonaniem przyłącza zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w Kontancinie-Jeziorna (Inwestor prywatny),

- listopad 2008 r. wykonanie ciągu wodociągowego spinającego przyłącza wodociągowe o śr. 100 mm w technologii stalowej na terenie Sejmu RP.

Są to jedynie wybrane pozycje prac wykonanych w ostatnich latach przez naszą firmę.

Wykonujemy instalacje sanitarne, oraz instalacje wentylacji i klimatyzacji w pełnym zakresie począwszy o projektu, a skończywszy na rozruchu i regulacji instalacji.

Firma dysponuje na stałe:

- 2 brygadami, wykonującymi roboty sanitarne tj.: c.o., c.w., ciepło technologiczne, woda lodowa, kanalizacja i inne;

- nadzorem technicznym posiadającym wieloletnią praktykę na budowie i odpowiednie uprawnienia.

Naszą specjalnością są także instalacje gazowe. Posiadamy na wykonawstwo odpowiednie licencje i zezwolenia (włącznie z próbami szczelności i ciśnieniowymi).